Въведете височината в сантиметри.
Въведете дължината в сантиметри.
Укажете предпочитания жанр - натюрморт, пейзаж, фигурална композиция, абстрактна композиция или др.
Опишете желания от вас стил - абстракционизъм, сюреализъм, кубизъм, импресионизъм, класицизъм, наивизъм или друг.
Опишете желаната от вас цветност на портрета.
Чрез тази снимка можете да илюстрирате вашата представа - дайте ни пример какво бихте искали.
Разкажете ни още за вашата визия за портрета.