Въведете височината в сантиметри.
Въведете дължината в сантиметри.
Опишете желаната от вас цветност на портрета.
Укажете предпочитаната от вас стенна декорация
Чрез тази снимка можете да илюстрирате вашата представа - дайте ни пример какво бихте искали.
Разкажете ни още за вашата визия за стенна декорация.